Supervisioonist

Supervisiooni eesmärgiks kõige üldisemalt on hoida inimesi heas töötegemise vormis. Tegemist on nõustamismeetodiga, mis kindlustab ja parandab ka töö kvaliteeti. Vastava ettevalmistuse saanud superviisor aitab superviseeritavatel süstemaatiliselt peegeldada oma tööalast käitumist. Supervisiooni eesmärgid on seotud sügavamalt isiksusliku arenguga.

Pakume individuaalseid, meeskonna, organisatsiooni supervisioone.

Supervisiooni käigus püüame
  • aidata leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
  • aidata vabaneda kogunenud pingetest
  • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi
  • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks
  • aidata jälgida oma sekkumisi ja millised on sekkumise tagajärjed
  • (grupisupervisiooni puhul) aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust.