Rehabilitatsiooni meeskond

Hanna Kalajas-Tilga

Füsioterapeut

2016.a lõpetasin Barcelona Guttmani intituudis neurorehabilitatsiooni magistriõppe ning 2017.a Tartu Ülikooli füsioteraapia magistriõppe. Hetkel olen Tartu Ülikoolis omandamas liikumis-ja sporditeaduste doktorikraadi. Minu doktoritöö keskendub sellele, kuidas motiveerida lapsi ja noori olema rohkem kehaliselt aktiivsed rakendades erinevaid motivatsiooniteooriaid. Olen füsioterapeudina töötanud mitmel pool Eestis: Pärnu Sanatoorium Tervises, Haapsalu Neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses, Tartus MTÜ Tervisetoas, Tartu Puuetega Inimeste Kojas, Dorpat Spas ja Fysiokeskuses.

Füsioterapeudina on minu eesmärgiks inimest aidata leevendades tema kehalisi ja ka vaimseid probleeme, mis on tihtipeale üsna tihedalt seotud. Soovin juhtida inimesi tervislike eluviiside poole, et tervis püsiks hea ka vanuse kasvades.

Anu Käsk

eripedagoog-loovterapeut

Olen lõpetanud Tallinna 24. tarbekunstikallakuga keskkooli. Edasi õppisin Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ning töötasin pikka aega logopeedi/eripedagoogina erinevates koolides ja lasteaedades. Olen osalenud ka Kunstiühingu Pallas tegevuses. Siit ka mõte ühendada senine praktika ning õppida juurde midagi uut. 2018.a lõpetasin Tallinna Ülikooli loovterapeudina. Juba õpingute ajal ja siiani olen tegelenud erinevas vanuses lastega, kuid ka psüühikahäiretega täiskasvanute ja noortega. Oma teraapilises tegevuses toetun ekspressiivsete teraapiate kontiinumi põhimõtetele ning rakendan lahenduskeskset lähenemist. Jätkuvalt meeldib mulle endale loominguline eneseväljendus, eriti savitöö ja maalimine.

Peres on kolm last ja üks lapselaps.

Aria Jürgensoo

Sotsiaaltöötaja

Olen olnud alates 2008.a. kaaslaseks ja toetajaks vaimse tervise muredega inimestele ja nende peredele. Lõpetasin Tartu Ülikooli magistrantuuri sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala 2018 aastal, see on andnud mulle vajaliku teadmiste pagasi tegemaks südamelähedast tööd elus raskustesse sattunud inimeste heaks. Olen töötanud Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses ja AS Hoolekandeteenused Kaunase Kodus tegevusjuhendajana.

Maire Mällo

Eripedagoog