Supervisioonist

Supervisiooni eesmärgiks kõige üldisemalt on hoida inimesi heas töötegemise vormis. Tegemist on nõustamismeetodiga, mis kindlustab ja parandab ka töö kvaliteeti. Vastava ettevalmistuse saanud superviisor aitab superviseeritavatel süstemaatiliselt peegeldada oma tööalast käitumist. Supervisiooni eesmärgid on seotud sügavamalt isiksusliku arenguga.

Pakume individuaalseid, meeskonna, organisatsiooni supervisioone.

Supervisiooni käigus püüame
  • aidata leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades

  • aidata vabaneda kogunenud pingetest

  • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi

  • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks

  • aidata jälgida oma sekkumisi ja millised on sekkumise tagajärjed

  • (grupisupervisiooni puhul) aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust.

Superviisorid

aila

Aila Rajasalu

+372 50 90 680

rajasalu@hotmail.com

Rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene superviisor ja coach. Oman kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Oman mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituut juhatuse liige.

Olen töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Olen ema kolmele lapsele ja abielus.


ingrid

Ingrid Tiido

+372 56 911 238

ingrid.tiido@post.com

Mul on psühholoogi ning arendus- ja kvaliteedijuhi kogemus avalikus sektoris. Tegelen paralleelselt individuaalsete ja meeskondade supervisioonidega, organisatsioonide arendus- ja kvaliteediteemadega ning perelepitajana. Olen läbinud 2,5 aastase superviisori ja coachi väljaõppe ( ISCI 2013-2016) ja oman ANSE standarditele vastavat sertifikaati. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja Eesti Lepitajate ühingu liige. Töötan eesti ja vene keeles.

Hinnakiri

Individuaalne supervisioon 60 min 60 euri.

Supervisiooni seanss 90 min 90 euri.

Grupisupervisioonide hind kokkuleppel, võta meiega ühendust (supervisioon@peretarkus.ee)

arrow_upward