Peretarkuse Keskuses väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, sallivust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes.

Meie koostöö põhineb koosloomel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma tegevuses lähtume Vabaühenduste Eetikakoodeksist

Missioon

Pakkudes elutervet keskkonda olla asjatundlik ja usaldusväärne partner inimesele just temale sobiva lahenduse leidmiseks, arenguks ja toimetulekuks ühiskonnas.

Visioon

Läbi sobiva keskkonna ja toetuse loome inimestele võimaluse parimaks arenguks ja toimetulekuks ühiskonnas.

Koolitused

Peretarkuse keskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahariduslikku koolitust.

Loe lähemalt: Peretarkuse keskuse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused.pdf

closeKogemusnõustajate koolitus Loe rohkem arrow_forward
closeTugiisikute koolitus

Siia tuleb varsti lisainfo

Koostööpartnerid
arrow_upward