Mis on coaching?

Coaching on oskuste ja omaduste arengule suunatud struktureeritud treening(protsess). Kohtumiste käigus loovad coach ja tema klient sobivad strateegiad kliendi poolt seatud eesmärkide saavutamiseks. Coachingu tulemusena saavutab inimene endale püstitatud eesmärgid, lahendab tõstatatud probleemid ja õpib end paremini tundma. Coaching sobib igale inimesele, kellel on soov teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.

Coachingu eesmärgiks on:
  • takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole

  • saavutada soovitud tulemusi

  • õpetada inimest enda omadusi ja oskusi kasutama kõige efektiivsemal ja parimal viisil

  • juhtida muudatusi elutervelt

  • inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu.

Coachingu tulemusel inimene:
  • teeb enda tööd tulemuslikumalt

  • kasutab enda oskuseid ja omadusi teadlikumalt ja efektiivsemalt

  • tuleb toime keeruliste olukordadega

  • teeb tööd rõõmuga ja jätkusuutlikult

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele. Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil. Ka supervisioonis kasutatakse coachingut tihtipeale ühe tööosana.

Coachid

aila

Aila Rajasalu

+372 50 90 680

rajasalu@hotmail.com

Rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene superviisor ja coach. Oman kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Oman mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituut juhatuse liige.

Olen töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Olen ema kolmele lapsele ja abielus.


ingrid

Ingrid Tiido

+372 56 911 238

ingrid.tiido@post.com

Mul on psühholoogi ning arendus- ja kvaliteedijuhi kogemus avalikus sektoris. Tegelen paralleelselt individuaalsete ja meeskondade supervisioonidega, organisatsioonide arendus- ja kvaliteediteemadega ning perelepitajana. Olen läbinud 2,5 aastase superviisori ja coachi väljaõppe ( ISCI 2013-2016) ja oman ANSE standarditele vastavat sertifikaati. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja Eesti Lepitajate ühingu liige. Töötan eesti ja vene keeles.

Hinnakiri

Individuaalne coaching 60 min 60 euri.

Coachingu seanss 90 min 90 euri.

Meeskonna coachingu hind kokkuleppel, võta meiega ühendust (coaching@peretarkus.ee).

arrow_upward